Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

PZD proponuje ustawę – STOP rozbiórkom altan! - 03.07.2014

wiosna na działkachKilka miesięcy temu  Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok stawiający pod znakiem zapytania legalność, a więc i dalsze istnienie, prawie wszystkich altan w ogrodach działkowych. Istnieje więc realne zagrożenie, że bez zmiany ustaw „Prawo budowlane" oraz niektórych innych ustaw nawet 900 tys. użytkowników działek będzie musiało dokonać rozbiórki swoich altan. W odpowiedzi na to prawnicy PZD  przygotowali projekt nowelizacji stosowanych zapisów, a KR PZD zainicjowała powstanie Komitetu "Stop rozbiórkom altan".

czytaj więcej

Czytajcie „działkowca”!

Mój ogródek

"Mój ogródek"

Działkowiec

Zielona Rzeczpospolita

Informator działkowca

Informator działkowca

Zielona Rzeczpospolita

Bieżące wydarzenia

Działkowcy walczą o swoje prawa

Konstruktywne rozmowy działkowców z Premier Ewą Kopacz - 25.11.2014

W dniu 24 listopada br. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyło się spotkanie przedstawicieli PZD z Premier Ewą Kopacz. Stronę rządową reprezentowali  także Prezes Rządowego Centrum Legislacji minister Maciej Berek oraz Rzecznik Rządu Iwona Sulik. W imieniu PZD w spotkaniu uczestniczyli Prezes Związku Eugeniusz Kondracki,  Sekretarz Krajowej Rady PZD Izabela Ożegalska,  Prezes Okręgowego Zarządu Mazowieckiego PZD Zygmunt Kacprzak, Wiceprezes Okręgowego Zarządu Mazowieckiego PZD Stanisław Zawadka, pełnomocnicy Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej „Stop Rozbiórkom Altan”  r.pr. Bartłomiej Piech i r.pr. Tomasz Terlecki oraz Anna Kubuj - Kierownik Biura Okręgowego Zarządu Mazowieckiego PZD.

czytaj więcej

"Komunikat Krajowej Rady PZD" - 25.11.2014

Ustawa o ROD działa! PZD reguluje stan prawny kolejnych ROD

 Od kilkudziesięciu lat PZD musi udowadniać swój tytuł prawny do gruntów, zajętych przez ogrody. A to wszystko za sprawą władz publicznych i zakładów pracy, od których PZD w pełnym zaufaniu przyjął grunty, nie mając wiedzy o wadliwej dokumentacji formalno-prawnej.

czytaj więcej

"Dlaczego Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju bagatelizuje problem altan?" - 25.11.2014

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju udzieliło odpowiedzi na interpelację posłów Jana Warzechy i Bogdana Rzońcy w sprawie inicjatywy ustawodawczej „Stop Rozbiórkom Altan”. W odpowiedzi tej Podsekretarz Stanu Janusz Żbik odniósł się – w imieniu resortu - do kilku zagadnień podniesionych przez posłów w swojej interpelacji".

czytaj więcej

"Działkowcy nie zapomną jeśli koalicja rządowa poprze ich projekt" - 25.11.2014

"Całą swoją rodziną chcielibyśmy zwrócić się do Pana z prośbą o niezwłoczne skierowanie obywatelskiego projektu ustawy 'STOP rozbiórkom altan' do pierwszego czytania. Jest to dla nas bardzo ważne, ponieważ bez nowelizacji prawa budowlanego los naszych altan działkowych stanie się niepewny. Obawiamy się, ze nadzór budowlany nie zechce poczekać na nowelizację i rozpocznie postępowania w sprawie nielegalnej zabudowy. Mamy nadzieję, że Pan do tego nie dopuści i szybko skieruje projekt pod prace sejmowych komisji" - pisze w liście do Marszałka Sejmu Urszula Makowska z ROD 'Energetyk' w Grudziądzu.

czytaj więcej

"Dla działkowców altany są najcenniejszą rzeczą jaką posiadają" - 25.11.2014

"Poparcie obywatelskiego projektu w Sejmie RP wyrażone jest przez setki tysięcy działkowców. Altany są dla nich najcenniejszą rzeczą jaką posiadają w wyniku długoletniej pracy. Dla szerokiej rzeszy działkowców było oczywiste przez dziesiątki lat, że altana daje schronienie w szerokim tego słowa znaczeniu. NSA zburzył tę świadomość, podważając definicję altany i twierdząc, na podstawie słownika internetowego, ze ma ona ażurową konstrukcję" - piszą w liście do Marszałka Sejmu działkowcy z ROD 'Zielona Dolina'. 

czytaj więcej

"Ażurowe altany nie sprawdzą się w naszym klimacie" - 25.11.2014

"Nowelizacja ustawy prawa budowlanego w zakresie doprecyzowania definicji altany działkowej jest oczekiwana przez blisko milion obywateli Polski. Ich obawy są wynikiem niekorzystnego wyroku NSA z dnia 9 stycznia 2014 roku, kwestionującego legalność prawie wszystkich altan w ogrodach działkowych. Ażurowe altany nie sprawdzą się w naszym klimacie i nie zabezpieczą w pełni potrzeb działkowców, czyli przechowywania narzędzi, odpoczynku czy przygotowania posiłku" - piszą w liście do Marszałka Sejmu działkowcy z ROD 'Storczyk' w Kielcach.

czytaj więcej

"Władze powinny stać na straży naszych praw" - 25.11.2014

"Występujemy z prośbą o wsparcie nas w obliczu narastających zagrożeń na działkowe grunty, altany i skromne środki finansowe, którymi dysponują ROD, pochodzące z niewielkich składek członkowskich. Popieramy obywatelski projekt ustawy 'STOP rozbiórkom altan', ponieważ jako jedyny jest korzystny dla dalszego funkcjonowania naszego ogrodu, który sami stworzyliśmy i przez prawie 40 lat umożliwiamy kilkudziesięciu rodzinom zdrowy i tani wypoczynek na łonie natury" - piszą w liście do Premier Ewy Kopacz działkowcy z ROD 'Rodziny Nalazków' w Elblągu.

czytaj więcej

"Jesteśmy emerytami i nie stać nas na ponoszenie dodatkowych kosztów utrzymania działki" - 25.11.2014

"Od 1988 roku jesteśmy użytkownikami działki w ROD im. kpr. Benedy w Bydgoszczy. W latach 1988 - 1990 wybudowaliśmy na niej domek murowany o powierzchni 25m²m który służy nam obecnie jako miejsce odpoczynku i miejsce, w którym przechowujemy narzędzia potrzebne do prac na działce oraz owoce i warzywa na niej wyhodowane. Niezrozumiałe jest dla nas stanowisko NSA interpretujące istniejące domki jako samowolę budowlaną. Były one wybudowane zgodnie z obowiązującymi w ówczesnym czasie przepisami" - pisze w liście do Marszałka Sejmu Danuta i Waldemar Graczykowie z ROD im. kpr. Benedy w Bydgoszczy.

czytaj więcej

"Nierealne jest funkcjonowanie w ROD altan o lekkiej ażurowej konstrukcji" - 25.11.2014

"My wszyscy jako właściciele altan jesteśmy żywotnie zainteresowani szybkim wprowadzeniem regulacji prawnych związanych z jasnymi zasadami budowy altan w ROD. Wyrażamy przekonanie, ze złożony przez nas projekt ustawy usunie lukę prawną i będziemy mogli spokojnie korzystać zarówno z istniejących altan, jak i budować nowe bez obawy o ich przyszłość. Wyrok NSA z 9 stycznia 2014 r. stawia przed nami widmo masowego wydawania, przez organy nadzoru budowlanego, nakazów rozbiórki budynków odbiegających od przyjętej przez NSA definicji altany, a zaczerpniętej z internetowej encyklopedii" - piszą w liście do Marszałka Sejmu działkowcy z ROD' Meprozet' w Toruniu.

czytaj więcej

"Wyrok NSA to kolejny atak na ogrody działkowe w całej Polsce" - 25.11.2014

"Wyrok NSA z dn. 9 stycznia 2014 r., kwestionujący legalność zdecydowanej większości domków ogrodowych w wyniku przyjętej encyklopedycznej interpretacji słowa 'altana', zobowiązuje nas do działań w kierunku wsparcia i pilnego rozpatrzenia podjętej przez nas działkowców inicjatywy. Zastanawiający jest dla nas fakt, że legalności altan pobudowanych w trakcie uchwalania obywatelskiego, popartego prawie milionem podpisów, projektu ustawy o ROD, podpisanej przez Prezydenta RP. Nikt nie miał też do altan działkowych zastrzeżeń przez dziesiątki lat istnienia ogrodnictwa działkowego  w Polsce" - piszą działkowcy z ROD im. Janka z Czarnkowa w Czarnkowie. 

czytaj więcej

"Wierzymy, że Posłowie wysłuchają naszego głosu" - 25.11.2014

"Naczelny Sąd Administracyjny swoim wyrokiem podważył nasze działkowe pojęcie altany, które funkcjonowało w naszych ogrodach. Inicjatywa Komitetu jest głosem działkowców i jest zgodna z naszymi oczekiwaniami" - piszą działkowcy z ROD 'Brzezińskiego' w Krośnie Odrzańskim.

czytaj więcej

"Proszę Panią o zrezygnowanie z ataków na Ustawę o ROD" - 25.11.2014

"Nie potrafię zrozumieć dlaczego Pani, jako przedstawiciel praw obywateli, występuje przeciwko nim samym. Nie dość, że przeciwko nam swe działania najpierw wytoczył Związek Miast Polskich, nie dość, że nadzór budowlany chce nam rozebrać nasze altany, to jeszcze za nasze działki zabrał się sam Rzecznik Praw Obywatelskich. Czy rozmaite instytucje i organy tego kraju nie mają już innych zajęć i problemów do załatwienia niż nasze ROD?" - pisze w liście do Rzecznika Praw Obywatelskich Ryszard Olejniczak z ROD 'Energetyk' w Grudziądzu.

czytaj więcej

Sprawdź wszystkie wydarzenia

Nowy Statut PZD - 24.10.2014

Delegaci obecni podczas Nadzwyczajnego XI Krajowego Zjazdu Delegatów PZD w dniu 23 października br., uchwalili nowy Statut PZD. Zachęcamy do zapoznania się z treścią obowiązującego statutu.

czytaj więcej

Strona internetowa Komitetu "Stop rozbiórkom altan" - 01.08.2014

Pod adresem www.pzd.pl/altany uruchomiona została podstrona Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej „STOP rozbiórkom altan” - Projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw. Można  na niej znaleźć wszystkie ważne informacje poświęcone akcji, która ma na celu ochornę 900 000 altan przed masową rozbiórką. Zachecamy do odwiedzin (CZYTAJ WIĘCEJ).

czytaj więcej

Nowa ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych - 03.07.2014

19 stycznia br. weszła w życie nowa ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych. Ustawa zawiera zdecydowaną większość zapisów projektu obywatelskiego, dzięki czemu użytkownicy działek w ROD mogą być spokojni, że najważniejsze z ich praw zostały odpowiednio zabezpieczone (pobierz ustawę).

czytaj więcej

Przewodnik po ustawie o ROD - 17.06.2014

Wejście w życie ustawy z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych, wywołało wiele pytań o skutki zmian w prawie. W ramach wspierania ogrodów w ich bieżącej działalności zespół prawników z biura Krajowej Rady PZD opracował „Przewodnik po ustawie”. Mamy nadzieję, że materiał ten odpowie na większość z pytań nurtujących dzisiaj nie tylko członków organów ROD, ale i „zwykłych” działkowców (pobierz przewodnik).

czytaj więcej

W SPRAWIE USTAWY. Działkowcy pytają, a prawnicy Związku odpowiadają - 16.06.2014

Niemal każdego dnia do KR PZD napływają pytania działkowców w sprawie nowej ustawy o ROD oraz Regulaminu ROD. W odpowiedzi na to postanowiliśmy uruchomić zakładkę, w której prawnicy KR PZD i OZ będą udzielali  odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

czytaj więcej

Komunikat w sprawie prac nad statutem PZD - 11.06.2014

Na posiedzeniu w dniu 12 czerwca 2014 r. Prezydium Krajowej Rady PZD zapoznało się z projektem nowego statutu PZD będącego efektem kilkumiesięcznych intensywnych prac Komisji Statutowej. 

czytaj więcej

NSA przedstawił niepokojącą definicję altany - 10.06.2014

Naczelny Sąd Administracyjny przedstawił definicję altany. Posługując się słownikiem języka polskiego wskazał, że jest to niewielka, ażurowa konstrukcja, chroniąca przed słońcem i deszczem. Polski Związek Działkowców stoi na stanowisku, że nie ma ona zbyt wiele wspólnego z rzeczywistością, jaka panuje w ogrodach działkowych. Drewniane, bądź też murowane altany przypominające niewielkie domki ozdabiają ogrody działkowe od przeszło stu lat. 

czytaj więcej

Dokumenty do pobrania na zebrania działkowców - 01.06.2014

Zachęcamy do zapoznania się z dokumentami, które są niezbędne do poprawnego przeprowadzenia zebrań wszystkich działkowców, które muszą odbyć się do stycznia 2015r. we wszystkich rodzinnych ogrodach dzialkowych.

czytaj więcej

Zweryfikowany Regulamin Postępowania Komisji Rozjemczych - 31.05.2014

W związku z wejściem w życie w dniu 19 stycznia 2014r. ustawy z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych, oraz interpretacji Statutu PZD dokonanego przez KR PZD, Krajowa Komisja Rozjemcza PZD uznała za konieczne przeprowadzić analizę zapisów Regulaminu Postępowania Komisji Rozjemczych PZD w kontekście ich zgodności z nową ustawą oraz zapisami Statutu PZD, interpretacji, która będzie wiążąca dla organów rozjemczych PZD do czasu uchwalenia nowego Regulaminu Postępowania Komisji Rozjemczych PZD.

czytaj więcej

Komunikat KR PZD w sprawie nowych zasad wywozu śmieci z terenów ROD - 29.05.2014

Z dniem 1 lipca 2013 r. zaczęły obowiązywać nowe zasady usuwania śmieci, związane ze zmianą ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach. Zmianę przepisów nakazała Unia Europejska, przede wszystkim po to, by zwiększyć odsetek odpadów, które będą przeznaczone do recyklingu. Nowelizacja ta od samego początku budziła i wciąż budzi ogromne kontrowersje w całym kraju, także wśród społeczności działkowej. Dominują opinie, że nowa ustawa nie sprawdza się w praktyce, przynosi więcej szkód niż korzyści.

czytaj więcej

Regulamin Rodzinnego Ogrodu Działkowego - 12.03.2014

Podczas posiedzenia KR PZD, które odbywało się 20 i 21 lutego br. przyjęty został Regulamin Rodzinnego Ogrodu Działkowego, który zacznie obowiązywać od 1 marca 2014r. Warto pamiętać, że nowy Regulamin ma charakter tymczasowy. Po przyjęciu nowego Statutu przez Krajowy Zjazd będzie musiał powstać nowy dokument, który zostanie dostosowany do jego zapisów.

czytaj więcej

Działkowcy w obronie Ustawy o ROD

Galeria zdjęć

Filmy

 • Nadzwyczajny XI Krajowy Zjazd Delegatów PZD

  Nadzwyczajny XI Krajowy Zjazd Delegatów PZD

  Działkowe wypieki oraz wina i nalewki

  Działkowe wypieki oraz wina i nalewki

 • Działkowcy składają 700 000 podpisów

  Działkowcy składają 700 000 podpisów

  Krajowe Dni Działkowca 2014r.

  Krajowe Dni Działkowca 2014r.

 • Altany kiedyś

  Altany kiedyś

  Altany-kiedys-i-dzisiaj

  Altany-kiedys-i-dzisiaj

 • Wiosna na działkach

  Wiosna na działkach

  Altany dziś cz. 2

  Altany dziś cz. 2

 • Altany dziś

  Altany dziś

  Altany w holenderskich ogrodach działkowych

  Altany w holenderskich ogrodach działkowych

 • Altany dziś cz.3

  Altany dziś cz.3

  Ogólnopolska Manifestacja Działkowców (1)

  Ogólnopolska Manifestacja Działkowców (1)

 • Manifestacja Działkowców (10 października)

  Manifestacja Działkowców (10 października)

  Manifestacja działkowców (10.10.13)

  Manifestacja działkowców (10.10.13)

 • Ogólnopolska Manifestacja Działkowców (galeria2)

  Ogólnopolska Manifestacja Działkowców (galeria2)

  Ogólnopolska manifestacja działkowców (10.10)

  Ogólnopolska manifestacja działkowców (10.10)

 • Manifestacje działkowców 20 września 2013

  Manifestacje działkowców 20 września 2013

  Krajowe Dni Działkowca 2013 - kosze dożynkowe

  Krajowe Dni Działkowca 2013 - kosze dożynkowe

 • Manifestacja działkowców przed kancelarią premiera Donalda Tuska

  Manifestacja działkowców przed kancelarią premiera Donalda Tuska

  Krajowe Dni Działkowca 2013

  Krajowe Dni Działkowca 2013

 • Manifestacja działkowców

  Manifestacja działkowców

  Spotkanie z przedstawicielami PSL

  Spotkanie z przedstawicielami PSL

 • PZD i Greenpeace pomagają pszczołom

  PZD i Greenpeace pomagają pszczołom

  Pikiety działkowców pod biurami poselskimi PO

  Pikiety działkowców pod biurami poselskimi PO

 • Działkowcy popierają projekt obywatelski

  Działkowcy popierają projekt obywatelski

  Spotkanie z Marszałek Sejmu

  Spotkanie z Marszałek Sejmu

 • Działkowcy składają podpisy w Sejmie

  Działkowcy składają podpisy w Sejmie

  Narada w Sieradzu

  Narada w Sieradzu

 • Trybunał Konstytucyjny

  Trybunał Konstytucyjny

  Nadzwyczajny X Krajowy Zjazd Delegatów PZD

  Nadzwyczajny X Krajowy Zjazd Delegatów PZD

 • Nadzwyczajny X Krajowy Zjazd Delegatów PZD

  Nadzwyczajny X Krajowy Zjazd Delegatów PZD

  Pokazy cięcia w ROD

  Pokazy cięcia w ROD

 • Sadzenie drzewka kongresowego w Okręgu Świętokrzyskim

  Sadzenie drzewka kongresowego w Okręgu Świętokrzyskim

  I Kongres PZD

  I Kongres PZD

 • IX Krajowy Zjazd Delegatów

  IX Krajowy Zjazd Delegatów

  II Kongres PZD

  II Kongres PZD

 • //www.youtube.com/embed/nDqRkM3Ds30
 • http://www.youtube.com/embed/6KKJ5Ta4gC0
 • http://www.youtube.com/embed/9I69JX9lyts
 • http://www.youtube.com/embed/T4jZ5sFw7Dk
 • http://www.youtube.com/embed/ZYCzrdty2oQ
 • http://www.youtube.com/embed/ojYlTv0U_mo
 • http://www.youtube.com/embed/kTzs0zG4rwE
 • http://www.youtube.com/embed/WM-i1bY2bFc
 • http://www.youtube.com/embed/kXZGLzyFpTI
 • http://www.youtube.com/embed/Y_EoDMn_36E
 • http://www.youtube.com/embed/AMDBhoL0F9k
 • http://www.youtube.com/embed/IKuUEX8cZIA

Copyright © 2014 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio